Blog
2017.03.01 15:22

Halak

HALAK (február 21. – március 21.)
változó vagy labil, víz (meleg, hideg, ? száraz, nedves), negatív
színe: kék, szürke  szerencse nap:csütörtök 
elem:víz   fém:cín   bolygója: Neptunus és Jupiter
Motto: Beleolvadok, elképzelek, elengedek... ! (legutolsó jegy)


A folyamat körbeért: Kos à  Skorpió (szembesül az elmúlással, testiség / nem minden) à Nyilas (transzcendentálist megismeri) à Halak (magára marad az ember, anyagi világot maga mögött hagyja, annak tapasztalásaival együtt).  A HALAKig megtanuljuk – ez a világ halandó. 12.jegy – visszatalál az ember az IGAZI önvalóhoz, az egész zódiákus kör lezárul. „Halál”a vége ami minőségileg átalakít és ami után új dolog jön.  Halak – halál.  Itt összegez (mint minden negyednél) de itt véglegesen is összegez, mit sikerült letenni, mi miatt kell visszajönni.  Az új kezdet mindig vminek a befejeződéséből ered.  FONTOS: lezárás = szükségtelen dolgokat el kell engedni.  Egyben a felkészülés szakasza, hogy valami újjászülessen.

Nagyon mély magány érzet.  Rájössz lélek szinten, hogy valójában önmagad és egyedül vagy.  Egyedül vagyok – mindennel EGY vagyok. Nehéz ezt felismerni,  békét találni.
A Nap útján ez az Egyenlítő alatti utolsó szakasz - növekszik a nappali órák száma, a belső utazás lassan véget ér. 

Érdekes! Szilveszteri év vége – mesterséges, semmi jelentősége nincs.  Az IGAZI év vége = március 20.  A világ kibillentségét jelzi ez is.
Az EGYség szeretetében létezik „unio mystica” – a teljes egység megélése – a feltétel nélküli szeretet a végső célja – „bliss”

Érzelmileg változó.  Ez már a 4 elem uralásának szintje – VÍZ ! Egységben van a Világgal, megmentő ! érzi, hogy valójában EGY, de nem találja a helyét, mert a födi világban mégis az elkülönültség a jellemző. „Miért nem szeretjük egymást?” kérdi.
A változóság mit hoz ? Le tudnak építeni dolgokat, mobilisek, képesek az átváltozásra, megújulásra, tudják mit mivel lehet lecserélni.  „A változás gyönyörködtet !”  DE túlzott esetben ingadozóak, bizonytalanok. 

Halak – kicsúszik a kezed közül.  Sokszor érzékenységgel, érzelmi zsarolással operál.  A (leg)simulékony(abb), alázatos tud lenni, jellemző lehet rá az önzetlen feloldódás, önmaga feladása is akár. Ösztönösen eltakarja a belső érzelmiségét mert NAGYON befolyásolhatóak.  Már maga sem tudja, hogy ez az ő érzelme vagy a másiké  „határ nélküliség”.   Irritálja őket a nyilvánosság, zárt helyen vannak jól. Nem jellemzi őket a társasági lét. Nagyon tudnak motyogni.  Nem szereti az embereket – SOK neki.
Pesszimizmusra hajlamos lehet, (túl)gondolkodó, búskomorú, szomorú, elmélkedő. Érzelem orientáltak, a legromantikusabb emberek - szeretnek bújni, testi kontaktusban lenni, ölelni, nem rámenősek, szeretik ha más kezdeményez.  Kedvence a Plátói szerelem – lehet álmodozni, nem olyan durva, lelkében utazhat, mint egy filmben. Hétköznapi világ – túl nyers és durva.. ezt ki kell valahogy egyensúlyozni.

Álmodozó természetéből fakad, hogy gyakran épít légvárat, ezért éri csalódás - megalapozatlan tervei kudarcba fulladnak.
Szereti a természetet, különösen folyó- vagy tengerparton érzi jól magát. Legszívesebben vízparti házban élnék le az életüket, de mert ez csak keveseknek adatik meg, a többség, ha csak teheti, minden szabad idejét valamilyen nagyobb víz mellett tölti. Üzleti érzéke nincs sok, ezért jobb, ha bizonytalan vállalkozások helyett a biztos megélhetést választja. Azért képes földi / anyagi dolgokat teremteni, életrevaló – hisz mind a 12 jegyen már átment.
Nehézség:
Kettős jegy – teljesen MÁS a látszat és a belső világ
Tipikus betegségei: reuma, túlhízás, cukorbetegség. Érzékenysége miatt lehet lelki és kedélybetegség.  Érzékeny testrészei: láb, lábfej (az egész „rendszert” ez tartja , ez érintkezik a földdel), nyirok keringés, kisagy, mirigyek, vegetatív idegrendszer..  Neptunias - alkoholizmus... drogok... káosz, vágy megvan – nem sikerül. Kedély, érzelemvilág állapota – betegségei.  Mérgezés (Pluto is).  Nem átlátható betegségek, bénult testrész, kényszerképzetek.
Foglalkozás: egészségügy, művész, vizekkel, tengerekkel kapcsolatos, búvárok, delfinek... gyógyítás, egység állapotába vezeti vissza, aurasoma...
Legfontosabb feladata: Jézusi jegy – önzetlen, feltétel nélküli szeretet – ez a végső célja. Néha nagyon önzőnek tűnik – nehéz a feladat (önzetlenség).  Önfeláldozás DE ne legyen mártíromság.

Érdekesség: Az egyén útján akarja megváltani az embereket (nem úgy mint a Vízöntő aki csoportban gondolkodik). Hold --- trigon--- Neptun   csatorna, médiumi képesség !
Konfliktus megoldása: A szerencse szinte egész életén át utitársa, és gyakran átsegíti a nagyobb bajokon, de a Halak nehezen viseli a kudarcokat, egy-egy csapás után csak nagyon nehezen képes talpra állni.
Mundán ház: szociális szolgálat, emberbaráti intézmények, művészvilág, zenészek, festők, illúzió / bűvészkedés.  Gyógyítás, hipnózis.

Lélek stáció: spiritualitás, a Vénusz felsőbb oktávja, Isteni szeretet, az EGY szeretete (1846).  Érzelmeinket is megtisztítva rájövünk a világgal való egységünkre.  Az utolsó, önként vállalt áldozatokat is meghozzuk.
Bolygóinak tulajdonságai: Neptunus, Jupiter (egyre kevésbé)

Neptunus jele:  most: 3 nyíl-ágú villa, alul kereszt... régi jele: kereszt + a vízszintes tengelyen középen egy fekvő újhold... lélek a kereszt felett, anyaghoz van azért kötve.  A Vénusz magasabbrendű oktávja. A művészeknek segít a tudattalanból felhozni az élményeket. Quadrát kell ahhoz hogy fejlődjünk – legyőzni az anyagot, ezáltal megnyitva a dimenzió kapuit – elvezeti az embert a saját belső kútjához.
Jupiter jele: lélek (félhold - TÁGÍT) uralja az anyagot (kereszt). A fiú – a megtestesült. „Fortuna Major” nagyon jó akaratú bolygó.  Víz-ben: mértéktelenség, szellemi szint, téveszmék.

Szembenálló jegy (polaritás – amit meg kell tanulnia): a Halak összerak (EGY, szintézis, a spirituális világ egysége és rendje, összerakom!) ... polaritásban a SZŰZel – Merkur / föld / labil – aki darabokra bont, szétszedem, analízál, rendszerez, hétköznapjaiban is rendre törekszik, lassan halad az összegzés felé.

Ház: 12. (zárt, okkult/lélek- jövő titkai, összegző) a transzcendens ház, eltávolodás...  utolsó negyed (TÖRVÉNY) utolsó hanyatló háza – vissza kell vonulni az egónkkal és áldozatot kell vállalni. Spirituális energia, visszavonulás,  zárt körben végzett munka, titkos tevékenységek és kapcsolatok, önfeláldozás, áldozat, lemondás, passzivitás, összeolvadás, azonosulás, egység, empátia, segítségnyújtás, álom, ösztönös hit, menekülés, önkéntes vagy kényszerű elzárkózás, vizsgák, krónikus betegségek. Elfordulás a világtól, remeteség... munka, egészség, betegség. Titkos társaságok
Minden ide tartozik, amit nem szeretnénk felfedni a külvilág előtt, vagy amivel mi magunk sem vagyunk igazán tisztában. Ebben a belső magányban fedezhetjük fel a világ spirituális titkait, és megnyílhatunk az egyéb dimenziók felé. Akinél túl hangsúlyos ez a ház, passzívvá és gyámoltalanná válhat, léthazugságokba vagy szenvedélybetegségekbe menekülhet, esetleg sok helyet tölthet egy zárt intézményben.

Saturnus Vénusz  12.házban – nehéz párkapcsolat
Házastárs betegsége (VII.ház 6.háza) = én 12.házam


Harmónikus CSILLAGJEGY:
kedélyes, jóságos, naív, gyengéd, humanista, meg nem értett ! jellemző rá az éleslátás, érzékenység, empátia, önfeláldozás, alkalmazkodás, a sok érzelem.  Lelkiismeretes, spórolós, szereti a rendet, pedáns, van önfegyelme.  Tud intenzív lenni, jól tud kommunikálni, de közel sem annyira akciós mint pl. a tűz jegyek.  Nem szereti magára vonni a figyelmet – MEGFIGYELŐ.  „Szerencsétlen vagyok” – ilyennek látszanak, nem sokat néznek ki belőlük elsőre, pedig gyors felfogásúak.  A Halak jegy szülötte a legempatikusabb.  Érzelmileg ráhangolódik, ráérez a másikra. Halk szavú, művész, nagyon bohém.  Általában vallásosak, hittel teliek. „-„ passzivitás – segít nekik sok nehézségen átjutni.

Diszharmónikus CSILLAGJEGY: áldozati bárány – engedi hogy kihasználják, akaratgyengeség ! lassú felfogás, jellemző rá a melankólia, depresszió, önmarcangolás, erős befolyásolhatóság, önuralom hiánya (drog).  Néha ez agresszívvá teszi. 
Nap együttállás Neptunnal = függőség !!! drog, ital, PC – élete végéig nem tud szabadulni – csak a miszticizmus segíthet itt.
Gyenge az énképe. Nehezen bocsájt meg, mert ő érzelmi szinten bántódik meg. Közönyös. Könnyen lehet bűntudatot kelteni benne !  Az érzelmei rabja lehet.  Szüksége van bíztatásra, arra hogy elfogadják őt.  Tud távolságtartó lenni.
Mindenbe belekezd, semmit nem fejez be – ki is magyarázza miért. Gerinctelenség --- quadrát Jupiter.  Minden erő előtt meghajlik, behódol. Hallucinációktól vezérelt – beleragad az átjáróba.  Ködösítő, mártír, önmarcangoló, „sosem tudok eleget adni”, morálisan gyenge, naív, szétfolyó, mai világ nem neki való, elmenekül a spirituális eszmékbe, védtelen, zavaros, bolyong, nem erőssége a szembenézés, támadással nem tud mit kezdeni, kocsonyás, meduzás test.

Betegesen érzéki (nyulak – túl buja). Hirtelen indulatkitörések – hisztéria. Jellemtelen. Bosszúálló, nagyon tud másokat  kritizálni.  Bűnözők (befolyásolható), narkósok.
Hipochondria lehetséges. Maga alatt van ha másban felfedez tökéletlenséget. 

CSILLAGJEGY szerencse drágakövei:

* elsősorban akvamarin, heliotrop, ametiszt, ametrin, zafír, korall, holdkő, krizolit
* másodsorban opál, türkiz, sugilit, fluorit, szodalit, moldavit,
* harmadsorban jáspis, jade, hegyi kristály, vérkő (hematit), amazonit, smaragd

Webáruház készítés